Podívejte se na effacts v akci

Sedm jednoduchých, ale výkonných příkladů užití, které vám ukáží, jak vám může effacts pomoci.

Stáhněte si celý příběh o auditu

Velká auditorská výzva

Příprava na audit může být pro právní oddělení časově velmi náročná. Na získávání dokumentů, shrnutí informací a tisk podkladů vynaloží zaměstnanci právního oddělení značné úsilí.

Řešení effacts - snadné, ale výkonné

S effacts bude mít váš právní tým úplný a aktuální přehled o všech compliance záležitostech hned při ruce. Navíc s použitím chytrých nástrojů effacts můžete shromáždit, odprezentovat a nasdílet veškeré informace, které auditoři potřebují, a to efektivně a bezpečně.

Pět způsobů, jak využít effacts při auditu

1. Jednoduše generujte vlastnické struktury

Jedním kliknutím můžete v effacts zobrazit kompletní organizační strukturu společnosti.

Pět způsobů, jak využít effacts při auditu

2. Zobrazte strukturu firmy z minulosti

Jestli je nutné ukázat, jak se časem měnila struktura firmy, effacts snadno vytvoří organizační strukturu firmy k danému datu.

Pět způsobů, jak využít effacts při auditu

3. Udělejte si vlastní reporty o smlouvách

Pokud potřebujete evidovat firemní, zákaznické a dodavatelské smlouvy, effacts vám pomůže s reporty dle hodnoty smlouvy, doby trvání smlouvy, oddělení, data vypršení a mnohem více.

Pět způsobů, jak využít effacts při auditu

4. Zpřístupněte okamžitě vnitřní směrnice a nařízení

Chcete mít evidenci plnění zákonných povinností? effacts udržuje pořádek v historických i aktuálních směrnicích a nařízeních na jednom místě pro potřeby auditu.

Pět způsobů, jak využít effacts při auditu

5. Sdílejte dokumenty bezpečně

Při potřebě bezpečného sdílení informací s auditory se effacts stává jednoduchým datovým centrem.

Efekt přechodu k effacts

S effacts se váš tým může plně soustředit na strategické plánování a nikoliv na papírování.

Stáhněte si celý příběh o udržení pořádku v korporátu

Velká výzva s udržením přehledu

Vy jste zdrojem právních informací a hrajete důležitou roli v dohlížení na to, aby firma a všechny její dceřiné společnosti dodržovaly pravidla. Pokud jsou však ty nejdůležitější informace roztříštěny v mnoha dokumentech a tabulkách, může být složité se ve všem vyznat.

Řešení effacts – jednoduché, ale výkonné

S effacts jako vaším správcem smluv již nikdy nezapomenete na nějakou lhůtu nebo úkon. Díky effacts máte k dispozici bezpečný prostor pro ukládání a sdílení všech právních informací v rámci celé skupiny vašich firem po celém světě. Veškeré informace naleznete velmi rychle. Reporty vytvoříte snadno. A spolehlivě stihnete všechny lhůty.

Pět způsobů, jak mít díky effacts vše pod kontrolou

1. Mějte bezpečný prostor pro ukládání, přístup a sdílení všech firemních dokumentů

Archivujte smlouvy o začlenění, zakladatelské listiny, akciové certifikáty, převody akcií nebo jmenovací listiny.

Pět způsobů, jak mít díky effacts vše pod kontrolou

2. Veďte záznamy o vedení společnosti a akcionářích

Udržujte přehled o předešlých a současných ředitelích, akcionářích a jejich podílech, nebo majitelích dluhopisů.

Pět způsobů, jak mít díky effacts vše pod kontrolou

3. Zobrazte si mapu nebo organizační graf všech vlastněných společností

Chcete-li mít přehled o všech firmách i s jejich dceřinými společnostmi, může je pro vás effacts zobrazit v interaktivní mapě nebo organizačním diagramu stiskem jednoho tlačítka.

Pět způsobů, jak mít díky effacts vše pod kontrolou

4. Naprostá kontrola nad lhůtami

Musíte si být jistí, že všechny společnosti ve skupině včas odevzdávají výroční zprávy nebo obnovují licence? effacts může posílat automatická upozornění vybraným členům týmu, takže již nikdy nepropásnete žádnou lhůtu.

Pět způsobů, jak mít díky effacts vše pod kontrolou

5. Plánujte a zaznamenávejte firemní meetingy

S effacts máte k dispozici firemní kalendář, kde vidíte přehlednou agendu a můžete tak delegovat úkoly a sledovat jejich plnění.

Efekt přechodu k effacts

Svá právní data budete mít plně pod kontrolou.

Stáhněte si celý příběh o smlouvách

Velká výzva se smlouvami

Pokud objem smluv ve firmě přesáhl určitou hranici, je vaší největší výzvou zajistit, aby byly splněny všechny termíny a podmínky související se smlouvou v průběhu celé její platnosti. V případě, že máte své smlouvy na více počítačích nebo šanonech, jak si můžete být jistí, že efektivně spravujete rizika hrozící vaší firmě? A co příležitosti, jak zvýšit tržby?

Řešení effacts – snadné, ale výkonné

effacts ukládá všechny vaše smlouvy a související emaily na jednom místě. Nové smlouvy mohou být digitálně podepsány pomocí online služby. Díky chytrým nástrojům můžete rychle, jednoduše a s jistotou vyhledávat, analyzovat a reportovat všechna důležitá data ze smluv. Notifikace zajistí, že již nikdy nezmeškáte důležitou lhůtu vyplývající ze smlouvy.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě smluv

1. Chytře spravujte požadavky firmy

Pokud potřebujete zvládat příliv smluv od kolegů, díky šablonám v effacts bude velmi snadné vytvářet například opakující se dohody o mlčenlivosti.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě smluv

2. Najděte snadno dokumenty související se smlouvou

Hledání emailů nebo souborů souvisejících se smlouvou je snadné, effacts je totiž sdružuje na jednom místě a umožňuje volně vyhledávat v textu.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě smluv

3. Shrňte klíčové informace, které jsou často skryty nebo zapomenuty

Abyste měli jistotu, že kolegové z ostatních oddělení dodržují závazky, které jsou kdesi v papírových smlouvách, poskytuje jim effacts srozumitelné shrnutí klíčových prvků bez právnické hantýrky.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě smluv

4. Nastavte si notifikace a upomínky na důležité termíny

V případě, že musíte mít pod kontrolou důležité položky jako výpovědní lhůty nebo periodická navýšení, effacts zajistí, že jsou správní lidé upozorněni v předstihu.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě smluv

5. Vytvářejte vlastní reporty

Jakoukoliv informaci potřebujete, effacts na ni má report: smlouvy s blížícím se datem vypršení, smlouvy čekající na podpis, vlastníci smluv, hodnoty smluv a mnohem více – vše dostupné jedním kliknutím.

Efekt přechodu k effacts

S effacts nejen, že budete efektivněji spravovat rizika podnikání, ale budete moci odhalit přidanou hodnotu dříve skrytou ve smlouvách.

Stáhněte si celý příběh o reportingu

Velká reportovací výzva

Jako firemní právník spravujete obrovské množství dat, která jsou hodnotná nejen pro vás, ale i pro kolegy. Pokud jsou ale smlouvy, kauzy a firemní informace uloženy na několika discích a v emailech, jak si můžete být jistí, že udržíte přehled?

Řešení effacts – snadné, ale výkonné

S effacts máte vždy nadhled. Všechny vaše smlouvy, právní kauzy a firemní informace jsou přehledně uloženy na jednom místě a vzájemně propojeny. Můžete tak vytvářet hodnověrné reporty na jedno kliknutí.

Pět způsobů, jak využít effacts při přípravě názorných reportů

1. Ujistěte se, že jsou vaše právní informace přesné

Jestliže potřebujete, aby týmy lidí evidující smlouvy, právní kauzy nebo ukládající firemní data zadávaly vše včas a konzistentně, effacts jim vše ulehčí díky emailovým notifikacím a napomůže jim správně zaevidovat všechna data.

Pět způsobů, jak využít effacts při přípravě názorných reportů

2. Vytvářejte podrobné reporty jedním kliknutím

effacts vám může automaticky vytvářet reporty smluv, kauz nebo jiných informací.

Pět způsobů, jak využít effacts při přípravě názorných reportů

3. Udělejte shrnutí činností za celou společnost

Potřebujete odreportovat přehled všech smluv, právních kauz nebo firemních dat? effacts vám poskytne vše, co potřebujete.

Pět způsobů, jak využít effacts při přípravě názorných reportů

4. Udělejte dojem vizuálně odlišenými reporty

Při potřebě grafického znázornění vám effacts pomůže vytvořit krásné tabulky či grafy.

Pět způsobů, jak využít effacts při přípravě názorných reportů

5. Automaticky sdílejte reporty s kolegy

Potřebují finanční ředitel nebo vedoucí oddělení dostávat pravidelné reporty? Dejte jim přístup do effacts a effacts jim je bude jednoduše zasílat do emailu automaticky.

Efekt přechodu k effacts

Díky effacts jsou vámi předkládané reporty podrobnější, spolehlivější a snadnější na vytvoření. Vy tak ukážete, že máte všechna data pod kontrolou.

Stáhněte si celý příběh o spolupráci

Velká výzva ohledně spolupráce

Jako firemní právník musíte vědět o všem, aniž by se vás to týkalo. Kvůli omezeným zdrojům prostě není možné projít každou větu každé smlouvy. A pokud ano, tak se stanete administrativní brzdou firmy.

Řešení effacts – snadné, ale výkonné

S effacts můžete vytvořit samoobslužné centrum pro celou firmu a umožnit kolegům přístup a možnost správy právních dokumentů, zatímco vy máte nad vším kontrolu a přehled.

Pět způsobů, jak využít effacts při sdílení dat ve firmě

1. Nastavte různé úrovně přístupu pro různá oddělení nebo osoby ve firmě

Když chcete dát oddělením nebo jednotlivcům přístup ke smlouvám, právním kauzám nebo firemním informacím, můžete si zvolit, kdo a co uvidí.

Pět způsobů, jak využít effacts při sdílení dat ve firmě

2. Dejte přístup ke standardním vzorům smluv

Svěříte-li kolegům sestavování jednoduchých smluv, jako například dohod o mlčenlivosti, ale zároveň chcete mít kontrolu nad jejich schvalováním, můžete jim díky effacts dát přístup ke standardním šablonám.

Pět způsobů, jak využít effacts při sdílení dat ve firmě

3. Shrňte důležité informace ze smluv

Máte jistotu, že kolegové z ostatních oddělení rozumí klíčovým informacím ve smlouvách? S effacts jim můžete poskytnout shrnutí na jedno kliknutí.

Pět způsobů, jak využít effacts při sdílení dat ve firmě

4. Vytvářejte vlastní formuláře

Považujete za složité spravovat všechny požadavky na smlouvy z celé firmy? V rámci effacts si vytvoříte jednoduché formuláře, díky kterým můžete efektivněji pracovat.

Pět způsobů, jak využít effacts při sdílení dat ve firmě

5. Zpřístupněte směrnice ostatním kolegům

Potřebujete mít jistotu, že jsou dodržovány vnitřní směrnice a nařízení? Přístup k nim je v effacts hračkou a budou o nich vědět všichni důležití lidé v celé firmě.

Efekt přechodu k effacts

effacts pomáhá efektivněji spolupracovat v rámci celé organizace a zvyšuje právní uvědomění.

Stáhněte si celý příběh o rizicích

Velká výzva ohledně rizik

Role firemních právníků se mění. Firemní právníci jsou sami aktivní ve správě právních rizik pro ochranu firmy a zájmů akcionářů. Pro důsledné plnění této role je nutné, aby byla všechna data správně strukturována. Identifikace, správa a reportování rizik je pak mnohem snazší.

Řešení effacts - snadné, ale výkonné

Díky effacts budete mít k dispozici jednoduché řešení pro včasnou identifikaci právních rizik, možnost zaměření se na ně, mít pod kontrolou jejich dopady a vytvářet reporty.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě firemních rizik

1. Mějte jasný přehled o všech společnostech, obchodních jednotkách a osobách, kterých by se rizika mohla týkat

Abyste mohli efektivně spravovat právní rizika, může vám effacts graficky znázornit strukturu vaší firmy včetně všech dceřiných společností, obchodních jednotek a investorů.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě firemních rizik

2. Vyhodnoťte úrovně rizika a určete priority

Když si musíte být jistí, že máte podchyceny ty nejdůležitější hrozby, effacts vám pomůže nastavit priority akcí dle úrovně rizika.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě firemních rizik

3. Evidujte data strukturovaně

Evidujte všechna fakta, která potřebujete k identifikaci rizikových oblastí dle přednastavených pravidel napříč kauzami, smlouvami nebo compliance.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě firemních rizik

4. Dle svého uvážení nastavujte pravidla pro snížení rizik

Nastavte si notifikace a upomínky pro kritické události, jako obnovy smluv, lhůty podání nebo platnost směrnic.

Pět způsobů, jak využít effacts při správě firemních rizik

5. Zhodnoťte a sdílejte výsledky

Vytvořte si report s potenciálními riziky a dejte vědět kolegům ve vedení.

Efekt přechodu k effacts

effacts umožňuje firemním právním oddělením efektivně spravovat právní rizika díky kombinaci jejich znalostí a strukturovaného uspořádání všech důležitých dat.

Stáhněte si celý příběh o kompletní prověrce

Velká výzva due dilligence

Příprava na kompletní prověření firmy může být velmi časově náročný úkol pro váš právní tým. Vy chcete mít jistotu, že obchod vyjde, takže vyčleníte významné množství času a pracovníků vašeho týmu na shromáždění dokumentů, shrnutí informací a tištění podkladů.

Řešení effacts - snadné, ale výkonné

S effacts bude mít váš právní tým úplný a aktuální přehled o všech firemních datech na dosah. Vaše firma může být pro potenciální investory atraktivnější díky chytrým nástrojům effacts – snadno, rychle a bezpečně můžete utřídit, odprezentovat a nasdílet veškeré potřebné informace.

Pět způsobů, jak využít effacts v procesu kompletní prověrky

1. Snadno vytvářejte vlastnické struktury

Jestliže potřebujete ukázat aktuální vlastnickou strukturu firmy se všemi dceřinými společnostmi, může pro vás effacts vytvořit organizační strukturu jedním kliknutím.

Pět způsobů, jak využít effacts v procesu kompletní prověrky

2. Ukažte historický vývoj společnosti

Pokud chcete ukázat, jak se společnost v čase měnila, effacts pro vás vytvoří organizační strukturu platnou k jakémukoliv datu.

Pět způsobů, jak využít effacts v procesu kompletní prověrky

3. Generujte vlastní reporty smluv

Vyžaduje investor souhrn zákaznických a dodavatelských smluv? Díky effacts můžete reporty členit např. dle hodnoty smlouvy, délky, oddělení, data vypršení a dalších.

Pět způsobů, jak využít effacts v procesu kompletní prověrky

4. Mějte přehled o jmenování do vedení firmy

Potřebujete zobrazit záznamy o jmenování ředitelů do vedení společností? S effacts máte vše k dispozici za několik vteřin.

Pět způsobů, jak využít effacts v procesu kompletní prověrky

5. Bezpečně sdílejte dokumenty

Při potřebě bezpečného sdílení informací s investory nebo jejich právními týmy se effacts stává jednoduchým datovým centrem.

Efekt přechodu k effacts

Díky effacts se můžete soustředit na strategii a nikoliv na papírování.

Objevte, jak může effacts pomoci rozvoji vašeho byznysu.
Napište nám o prezentaci ihned.