Az effacts működés közben

Mutatunk nyolc konkrét példát arra, hogyan könnyítheti meg munkáját az effacts.

Töltse le a teljes történetet

A nagy audit kihívás

Felkészülni egy auditra hatalmas kihívást jelenthet az Ön jogi osztálya számára. A megfelelő dokumentumok beszerzése, az információk összegzése és az iratok kinyomtatása gyakran jelentős többletterhet jelent a jogi osztályok számára.

Ugyan csak apróság, de nagyon hasznos segítség, amit az effacts kínál

Az effacts segítségével valamennyi compliance-szel kapcsolatos információ teljeskörűen és naprakészen a jogi osztálya rendelkezésére fog állni. Ráadásul az effacts intelligens eszközeinek használatával jogászai hatékony és biztonságos módon gyűjthetik össze, prezentálhatják és oszthatják meg az audit során szükséges információt.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége, amelyek jól jöhetnek egy audit során

1. Könnyen felépíthető tulajdonosi struktúra

 

Ha a jelenlegi tulajdonosi struktúra több céget érintő bemutatása szükséges, az effacts segítségével egyetlen gombnyomással előállíthat egy szervezeti ábrát.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége, amelyek jól jöhetnek egy audit során

2. Tulajdonosi struktúra története

 

Abban az esetben, ha szüksége van a tulajdonosi struktúra kronologikus változásának bemutatására, az effacts segítségével különböző időállapotokra vonatkozóan is elkészítheti a szervezeti ábrát.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége, amelyek jól jöhetnek egy audit során

3. Személyre szabott jelentés készítése szerződésekből

 

Ha a cég vevői és szállítói szerződéseiről kell információt szolgáltatnia, az effacts használatával jelentést készíthet a szerződések értéke, időtartama, lejárati dátuma, és még számos további szempont alapján.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége, amelyek jól jöhetnek egy audit során

4. Compliance irányelvek és nyilvántartás elérhetővé tétele

 

Az előírások betartásának igazolása céljából az effacts segítségével egy központi helyen dokumentálhatja és követheti nyomon a hatályos és a korábbi belső szabályzatokat.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége, amelyek jól jöhetnek egy audit során

5. Dokumentumok biztonságos megosztása

 

Amennyiben a kért információkat biztonságosan szeretné megosztani az auditorokkal, az effacts egyszerű adatszobaként is használható.

Az effacts pozitív hatása

Az effacts segítségével Önnek lehetősége nyílik a csapata erőforrásait papírmunka helyett stratégiai fontosságú munkára fordítani.

Töltse le a teljes történetet

Nagy kihívás mindent ellenőrzés alatt tartani

Jogtanácsosként, Önnek központi szerepe van abban, hogy a társaság és leányvállalatai az előírásoknak megfelelően járjanak el. De abban az esetben, ha a legfontosabb céginformációk különböző dokumentumokban szétszórva lelhetőek fel, ez különösen embert próbáló feladattá válhat az Ön számára.

Az apró, de annál jelentősebb megoldás, amit az effacts kínál

Ha az effacts rendszerét használja, nem kell többé azon aggódnia, hogy valamilyen információ vagy határidő elkerülte a figyelmét. Az effacts használatával az Ön rendelkezésére áll egy biztonságos központi rendszer, melyben tárolhatja és megoszthatja mindazt a jogi információt, amely cégét és leányvállalatait érinti a világ bármely pontján. Így Ön minden információt gyorsan elérhet, könnyedén készíthet jelentéseket és folyamatosan figyelemmel kísérheti a közelgő határidőket.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítenek mindig kézben tartani a dolgokat.

1. Biztonságosan tárolhatja, elérheti és megoszthatja cége minden jogi dokumentációját

Tárolja és tekintse meg egyetlen helyen a cégkivonatot, létesítő okiratot, részvényigazolásokat, szerződéseket.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítenek mindig kézben tartani a dolgokat.

2. Nyilvántartás a tisztségviselőkről és tagokról

Vezessen nyilvántartást a cég korábbi és jelenlegi igazgatóiról, tagjairól, részvényeseiről és tulajdoni részesedéseikről.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítenek mindig kézben tartani a dolgokat.

3. Térképek és ábrák készítése a cégcsoporthoz tartozó cégek tulajdoni viszonyairól

Ha szeretné áttekinteni a cégét és annak leányvállalatait a világ bármely pontján, az effacts segítségével egyetlen gombnyomással elérhet egy interaktív térképet és szervezeti ábrát.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítenek mindig kézben tartani a dolgokat.

4. Határidők menedzselése

Az effacts használatával könnyebbé válik a határidők betartása, mivel a rendszer automatikus emlékeztetőt küld minden érintett kollégának.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítenek mindig kézben tartani a dolgokat.

5. Céges értekezletek tervezése és nyomon követése

Az effacts a rendelkezésére bocsát egy naptárat, melyben megjelenik az értekezletek teljes napirendje, valamint lehetővé teszi Önnek, hogy feladatokat delegáljon és nyomon kövesse azok teljesülését.

Az effacts pozitív hatása

Az effacts segítségével képessé válik minden jogi információ kézben tartására.

Töltse le a teljes történetet

A szerződések kezelése nagy kihívást jelent

Ha a cége üzleti tevékenységéhez nagyszámú szerződés megkötése szükséges, az Ön legnagyobb kihívása, hogy gondoskodjon arról, hogy azok a szerződéses feltételek, amelyekért körme szakadtáig harcolt, a szerződés időtartama alatt ténylegesen megvalósuljanak. De ha a szerződések különböző számítógépeken vagy irattartókban vannak, mégis hogyan lehet biztos afelől, hogy hatékonyan kezeli a társaságára leselkedő veszélyeket? Vagy éppen nem szalasztja el a bevétel növelésére adódó lehetőségeket?

Apró, de annál jelentősebb megoldás, amit az effacts kínál

Az effacts segítségével minden szerződését és azokhoz kapcsolódó e-maileket egyetlen központi helyen tárolhat. Az újonnan létrejött szerződések digitálisan aláírhatóak az online munkafolyamatot követően. Az effacts használatával lehetővé válik a gyors és könnyű keresés, az adatelemzés, és jelentések készítése minden kulcsfontosságú szerződéses adatról. Az emlékeztetők segítségével egyetlen határidő sem fogja elkerülni a figyelmét.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, melyek segítségére lehetnek a szerződések kezelésében

1. Üzleti jellegű kérések kezelése

A jogi osztály az effacts segítségével szerződésmintákat és sztenderd szerződési feltételeket készíthet, amely jelentősen megkönnyíti a szerződéskötési folyamatot.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, melyek segítségére lehetnek a szerződések kezelésében

2. A szerződésekhez kapcsolódó dokumentumok elérhetősége

Az effacts segítségével egy helyen tárolhatja a szerződésekhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot illetve e-mailt, és kereshet azok tartalmában.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, melyek segítségére lehetnek a szerződések kezelésében

3. Kulcsfontosságú információk összegzése, melyek gyakran rejtve maradnak vagy megfeledkezünk róluk

Amennyiben az Ön felelőssége, hogy biztosítsa más osztályokon dolgozó kollégái eleget tesznek az apró betűs részben található kötelezettségeiknek, az effacts segítségével számukra is elérhető a kulcskifejezések zsargon mentes összefoglalója.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, melyek segítségére lehetnek a szerződések kezelésében

4. Riasztások és emlékeztetők hozzárendelése fontos dátumokhoz

Ha egyetlen kötelezettségét sem szeretné szem elől téveszteni – például felmondási határidő vagy meghosszabbítás feltételei –, az effacts segítségével a kollégái időben értesülnek a közelgő határidőkről.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, melyek segítségére lehetnek a szerződések kezelésében

5. Személyre szabott jelentések készítése

Akármilyen információra legyen is szüksége, az effacts segítségével megfelelő jelentést készíthet róla, legyen szó lejáró vagy éppen aláírásra váró szerződésekről, szerződés tulajdonosokról, a szerződések értékéről és még sok más adatról – mindezt egyetlen gombnyomásra.

Az effacts pozitív hatása

Az effacts segítségével nem csak arra lesz képes, hogy hatékonyan kezelje a szerződéses kockázatokat üzleti tevékenysége során, hanem arra is, hogy szerződéseiben rejlő, eddig kiaknázatlan potenciált realizálja.

Töltse le a teljes történetet

Nagy kihívás egy jelentés készítése

Jogtanácsosként Ön olyan adatok birtokában van, melyek potenciálisan üzleti értéket képviselnek a cég számára. Azonban ha a szerződések, követelések, céges információk különböző helyeken és módokon kerülnek tárolásra, hogyan lehet biztos abban, hogy a teljes képet látja? Amikor a rendelkezésre álló információ kézzel rögzített táblázatokból származik, hogy lehet biztos afelől, hogy az adatok valósak?

Apró, de annál jelentősebb megoldás, amit az effacts kínál

Az effacts segítségével a szerződések, követelések és a cégadatok rögzítésre és összefésülésre kerülnek. Minden információt egy központi helyen tárolhat, így egyetlen gombnyomással hiteles és megbízható jelentéseket készíthet.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítségére lehetnek a szemléletes kimutatások készítésében

1. Biztosítsa jogi információi pontosságát

Ha társasága működéséhez elengedhetetlen, hogy a szerződések, követelések és cégadatok időben és egységesen kerüljenek rögzítésre, akkor az effacts e-mailben értesítést küld munkatársai számára, annak érdekében, hogy az adatok feltöltése a szabályoknak megfelelően történjen.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítségére lehetnek a szemléletes kimutatások készítésében

2. Készítsen részletes kimutatásokat egyetlen gombnyomással

Ha részletes kimutatást kell készítenie szerződésekről, követelésekről vagy cégadatokról, az effacts ezt automatikusan elvégzi Önnek.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítségére lehetnek a szemléletes kimutatások készítésében

3. Összesítse a cég tevékenységeit

Ha az egész cég vonatkozásában szeretne minden szerződésről, követelésről és cégadatokról jelentést készíteni, az effacts segítségével teljes áttekintést kaphat ezen információkról.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítségére lehetnek a szemléletes kimutatások készítésében

4. Lássa el kimutatásait vizuális eszközökkel, hogy még hatásosabbak legyenek

Ha szeretné szemléletesebbé tenni az Ön által készített jelentéseket, engedje meg, hogy az effacts táblázatokat és diagramokat készítsen Önnek.

5 hasznos effacts felhasználási lehetőség, amelyek segítségére lehetnek a szemléletes kimutatások készítésében

5. Ossza meg kimutatásait kollégáival automatikusan

Ha szeretné a gazdasági igazgatók és osztályvezetők részére rendszeresen elérhetővé tenni az Ön által készített jelentéseket, jogosultságot adhat a megfelelő személyeknek, vagy egyszerűen továbbíthatja nekik e-mailben az elkészített jelentéseket.

Az effacts pozitív hatása

Az effacts segítségével képessé válik arra, hogy részletesebb és megbízhatóbb jelentéseket készítsen, mint valaha. Ráadásul biztos lehet benne, hogy tényleges információk birtokában hoz döntést.

Töltse le a teljes történetet

Az együttműködés is jelenthet kihívást

Jogtanácsosként Önnek úgy kell átlátnia mindent, hogy közben nem feltétlen vesz részt a vállalat működtetésében. Csupán korlátozott erőforrások állnak rendelkezésére, így nincs rá lehetősége, hogy a cég minden egyes szerződésének feltételeit ismerje. Ha mégis vállalkozik erre, adminisztratív akadályokba ütközik.

Apró, de annál jelentősebb megoldás, amit az effacts kínál

Az effacts segítségével létrehozhat egy olyan széleskörű üzleti tevékenységhez kapcsolódó önkiszolgáló központot, amely lehetővé teszi a munkatársak részére, hogy hozzáférjenek és kezeljék jogi dokumentumaikat, miközben Ön továbbra is átlátja és irányíthatja mindezt.

5 hasznos felhasználási lehetőség, amelyek hatékonyabbá tehetik üzleti tevékenységét

1. Határozza meg különböző osztályok és személyek hozzáférési szintjét cégen belül

Ha szükségessé válik különböző osztályok vagy személyek számára hozzáférést biztosítani szerződésekhez, követelésekhez, és cégadatokhoz, az effacts felületén eldöntheti, hogy kinek milyen jogosultságot ad erre vonatkozóan.

5 hasznos felhasználási lehetőség, amelyek hatékonyabbá tehetik üzleti tevékenységét

2. Biztosítson hozzáférést alapvető szerződésmintákhoz

Ha szeretné társasága számára lehetővé tenni, hogy olyan egyszerű szerződéseket kezelhessenek, mint például egy titoktartási szerződés, miközben Ön továbbra is ellenőrzi tevékenységüket, akkor az effacts segítségével elérhetővé tehet alapvető szerződésmintákat.

5 hasznos felhasználási lehetőség, amelyek hatékonyabbá tehetik üzleti tevékenységét

3. Készítsen összefoglalót kulcsfontosságú ügyfelek szerződéseiről

Amennyiben gondoskodnia kell arról, hogy a legfontosabb szerződéses feltételeket más osztályokon dolgozó kollégái is ismerjék, az effacts segítségével elérhetővé tehet számukra egy első pillantásra áttekinthető összefoglaló.

5 hasznos felhasználási lehetőség, amelyek hatékonyabbá tehetik üzleti tevékenységét

4. Készítsen beviteli űrlapokat

Ha nehézkessé válik az új üzleti szerződések kezelése, az effacts segítségére lehet azáltal, hogy egyszerű beviteli űrlapokat hozhat létre a munka hatékonyabbá tétele érdekében.

5 hasznos felhasználási lehetőség, amelyek hatékonyabbá tehetik üzleti tevékenységét

5. Tegye elérhetővé a compliance irányelveket

Ha gondoskodnia kell a compliance irányelvek betartatásáról, az effacts segítségével elérhetővé teheti azokat az érintett kollégák részére.

Az effacts pozitív hatása

Az effacts segítségére lehet abban, hogy hatékonyabbá tegye a társaság egészének működését, miközben a kollégái is jogi jártasságot szerezhetnek.

Töltse le a teljes történetet

A nagy jogi kockázat kezelési kihívás

A jogtanácsosok szerepe változóban van. A jogtanácsosok aktívan részt vesznek a jogi kockázatkezelésben, annak érdekében, hogy megvédjék a társaság és részvényesei érdekeit. De annak érdekében, hogy ezt a feladatot el tudják látni, szükség van a jogi információ megfelelő módon történő összegyűjtésére, hogy az említett kockázatok azonosíthatóak, nyomon követhetőek és kimutathatóak legyenek.

Az apró, de annál jelentősebb megoldás, amit az effacts kínál

Az effacts lehetővé teszi a jogtanácsos számára, hogy hatékonyan kezelje a jogi kockázatokat és jogi szaktudását latba vetve, a megfelelően szerkesztett információkból kinyerje a keresett adatokat.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége jogi kockázatok kezelésére

1. Kapjon tiszta képet a kockázat által érintett cégek szerkezetét, a szervezeti egységeket és alkalmazottakat érintően

Annak érdekében, hogy hatékonyan kezelje a jogi kockázatokat, az effacts segítségével vizuálisan is áttekintheti cégcsoportjait, szervezeti egységeit és az érintetteket.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége jogi kockázatok kezelésére

2. Értékelje a kockázati szinteket és rangsorolja a kulcskockázati tényezőket

Ha biztos szeretne lenni afelől, hogy a legfontosabb kockázatokkal foglalkozik, az effacts lehetővé teszi Önnek, hogy kockázati szintek szerint priorizálja intézkedéseit.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége jogi kockázatok kezelésére

3. Kezelje szervezetten a releváns adatokat

Gyűjtse össze a kockázati területek azonosításához szükséges adatokat előre meghatározott szabályok szerint különböző jogi területekről, mint például: követelések, szerződések, és compliance.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége jogi kockázatok kezelésére

4. Felügyelje és csökkentse a kockázatokat a kockázat vállalási hajlandósága szerint

Állítson be riasztásokat és emlékeztetőket kritikus fontosságú eseményekhez, mint szerződés újrakötés, benyújtási határidők, és compliance irányelvek.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége jogi kockázatok kezelésére

5. Tekintse át és kommunikálja az eredményeket

Készítsen kimutatást és kövesse nyomon kockázatait, kommunikálva őket a menedzsment felé.

Az effacts pozitív hatása

Az effacts segítségével a jogtanácsos hatékonyan kezelheti a jogi kockázatokat, szaktudása és a strukturált adatgyűjtési módszerek felhasználásával.

Töltse le a teljes történetet

Az átvilágítással járó kihívás

Felkészülni egy átvilágításra hatalmas kihívást jelenthet jogi osztálya számára. Mivel szeretne biztos lenni afelől, hogy az üzlet sikeresen megköttetik, hatalmas jogi erőforrást fordít a megfelelő dokumentumok megszerzésére, az információ rendszerezésére, és kinyomtatására.

Az apró, de annál jelentősebb megoldás, amit az effacts kínál

Az effacts segítségével az Ön jogi osztálya rendelkezésére fog állni a teljes és napra kész céges információ halmaz, mindössze egy karnyújtásnyira. Ráadásul az effacts intelligens eszközeinek használatával jogi osztálya hatékony és biztonságos módon gyűjtheti össze, prezentálhatja és oszthatja meg a potenciális befektető által kért információt, így még vonzóbbá téve cégét.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége átvilágítás során

1. Könnyen felépíthető tulajdonosi struktúra

Amennyiben szükséges a jelenlegi tulajdonosi struktúra több céget érintő bemutatása, az effacts segítségével előállíthat egy org formátumú táblázatot egyetlen gombnyomásra.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége átvilágítás során

2. Tulajdonos struktúra történet

Abban az esetben, ha szüksége van a tulajdonosi struktúra kronologikus változásának bemutatására, az effacts segítségével elkészíthet egy történeti kimutatást, org formátumú táblázatban is.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége átvilágítás során

3. Személyre szabott jelentés készítése szerződésekről

Hogyha szükséges bizonyítékot szolgáltatni társasága vevő és szállítói szerződéseiről, az effacts használatával jelentést készíthet a szerződések értéke, időtartama, osztálya, végdátuma, és még számos további szempont alapján.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége átvilágítás során

4. Kövesse nyomon a társaság ügyvezetőinek kinevezéseit

Amennyiben a társaság ügyvezetőinek kinevezéséről kell információt szolgáltatnia, az effacts segítségével ezt másodpercek alatt megteheti.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége átvilágítás során

5. Dokumentumok biztonságos megosztása

Amennyiben szükséges, hogy minden információt biztonságosan tudjon megosztani potenciális befektetőjével, az effacts egyszerűen adattárként is képes működni.

Az effacts pozitív hatása

Az effacts használatával, Önnek lehetősége nyílik jogászai erőforrásait, papírmunka helyett, stratégiai fontosságú munkára fordítani.

Töltse le a teljes történetet
t

A nagy titkársági kihívás

Mindent fejben tartani, ez a legnagyobb kihívás, amivel egy társaság titkáraként Önnek szembe kell néznie, különösen akkor, ha több cég felé is felelősséggel tartozik. De abban az esetben, ha a legfontosabb információk különböző dokumentumokban és táblázatokban szétszórva lelhetőek fel, ez különösen nehéz feladattá válhat az Ön számára.

Az apró, de annál jelentősebb megoldás, amit az effacts kínál

Ha az effactsot használja cége irányítópultjaként, nem kell többé azon aggódnia, hogy valamilyen információ vagy határidő elkerülte a figyelmét. Az effacts használatával az Ön rendelkezésére áll egy biztonságos központi rendszer, melyben tárolhatja és megoszthatja mind azt a jogi információt, amely társaságát és leányvállalatait érinti a világ bármely pontján. Ebből következően az információ elérés gyorsan megtörténik, a jelentések könnyedén elkészülnek, és gyerekjátékká válik a határidők betartása.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége cége titkársági feladatainak ellátására

1. Biztonságosan tárolhatja, elérheti és megoszthatja minden cége jogi dokumentációját

Rögzítse és férjen hozzá tárasága cégjegyzék kivonatához, társasága alapszabályzatához, részvény tulajdonosi igazolásokhoz és állomány átruházási adatokhoz, valamint igazgatók szolgáltatási szerződéseihez.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége cége titkársági feladatainak ellátására

2. Cége igazgatóinak és részvényeseinek nyomon követése

Vezessen nyilvántartást cégei múltbeli és aktuális igazgatóiról, részvényeseiről és részesedésükről, valamint kötvénytulajdonosokról.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége cége titkársági feladatainak ellátására

3. Térkép és táblázat készítés cégei között fennálló tulajdonosi struktúráról

Ha szeretné áttekinteni cégeit és a hozzájuk tartozó leányvállalatokat a világ bármely pontján, az effacts segítségével Ön számára egyetlen gombnyomásra elérhető egy interaktív térkép és org táblázat.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége cége titkársági feladatainak ellátására

4. Határidők menedzselése

Ha szeretne meggyőződni arról, hogy cégei időben benyújtják az éves bevallásaikat vagy megújítják engedélyeiket, az effacts automatikus emlékeztetőt küld az illetékes csoport tagjainak, hogy Ön sose csússzon ki a határidőből.

Az effacts öt hasznos felhasználási lehetősége cége titkársági feladatainak ellátására

5. Céges értekezletek tervezése, rögzítése, és visszakövetése

Az effacts az Ön rendelkezésére bocsát egy naptárat, melyben megjelenik az értekezletek teljes napirendje, valamint lehetővé teszi Önnek, hogy feladatokat delegáljon és nyomon kövesse azok elkészültét.

Az effacts pozitív hatása

Az effacts segítségével semmiről sem fog megfeledkezni.

Fedezze fel, hogyan könnyíti meg a munkáját az effacts!
Még ma kérjen időpontot bemutatóra.